Binnen 24 uur verzonden • Gratis verzending • Showroom in Deventer

Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring Meubelplaats.nl

Wij dragen zorg voor  de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk  mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Handelsonderneming de Weerd

Raalterweg 47

7431 PA Diepenveen

KVK-nummer: 08219910

Privacybeleid

Wij, als Handelsonderneming de Weerd zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Handelsonderneming de Weerd en door gebruik te maken van de producten en diensten die Handelsonderneming de Weerd aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op het bezoeken van de website en alle dienstverlening en producten van Handelsonderneming de Weerd.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht en betalingsgegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken aangaande onze dienstverlening ter uitvoering van de overeenkomst;
  • Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers teneinde vragen die worden gesteld via de website te kunnen beantwoorden;
  • Verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers, teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
  • Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en leveranciers teneinde in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Handelsonderneming de Weerd je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Dit kan onder meer via Facebook of Instagram plaatsvinden. Alle gegevens worden opgeslagen die Handelsonderneming de Weerd middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst of een ander onder “Doeleinden en gronden verwerking persoonsgegevens” genoemde reden.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst, of ten behoeve van de administratie bij uitgevers van buitenlandse uitgevers. Deze derde partijen kan een externe partij zijn waarmee wij samenwerken om de onze dienstverlening te verbeteren of ter nadere uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld ten behoeve van de levering van producten.

Bewaartermijn

Handelsonderneming de Weerd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten. Wanneer je niet meer tot ons in een contractuele verhouding staat, zullen wij jouw persoonsgegevens niet langer bewaren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Handelsonderneming de Weerd, dit kan via info@meubelplaats.nl.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Handelsonderneming de Weerd beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd. Handelsonderneming de Weerd heeft tevens maatregelen getroffen om haar elektronische apparatuur op veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend digitaal opgeslagen in de backend van de website.

Nieuwsbrief

Aan onze klanten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij onze leden over onze aanbiedingen, diensten, actualiteiten en bieden wij relevante artikelen aan. Je e-mailadres wordt enkel toegevoegd met expliciete toestemming van jou aan onze mailinglijst.

Wijziging privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.